etnogadżet
05.2009, państwowe muzeum etnograficzne, warszawa